MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

02.12.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.12.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- İçişleri Bakanlığınca yeni geçilen “Mekansal Adres Kayıt Sistemi”nden (MAKS) kaynaklı olarak cadde, sokak ve mahalle sınırlarında NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından değişiklikler yapılmış olup cadde, sokak ve mahalle sınırlarını belirlemekte yer yer sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Sorunun çözümü için numaratajla ilgili meclis kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu konunun meclisimizce karara bağlanması konusunun görüşülmesi.

2- Antalya İli Manavgat İlçesi Ilıca Mahallesi 442 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

3- Antalya İli Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi 155 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Evrenseki (Seki) Mahallesi 259 ada 5 parsel, Kızılot Mahallesi 231 ada 12 parsel, Kızılot Mahallesi 231 ada 6 parsel, Kızılot Mahallesi 267 ada 1 parsellerin trampa yolu ile yapılacak olan kamulaştırma işlerinde kullanılması ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Seydiler Mahallesi 119 ada 25 parsel üzerinde bulunan, Belediyemize ait binanın 1. normal katının doğu ve batı tarafındaki iki dairesinin (binanın tamamı iki daire) müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere “Belediye Kanunu”nun 75. maddesi hükümlerince Manavgat İlçe Müftülüğüne üç yıllığına bedelsiz tahsisinin görüşülmesi.