MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

02.09.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.09.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1. Manavgat’ta çıkan orman yangınları için belediyemiz hesabına bağış olarak yatırılan şartlı yardımların kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 9. bendine istinaden kabulü konusunun görüşülmesi.

2. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere BEYDİĞİN Mahallesinde 6 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.

3. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Emek Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 1878 Ada Batısı Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

4. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 1541 Ada 01 Parsel Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 250 Ada Güneyi Oyun Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 284 Ada 01 Parsel Batısı Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7.Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi 1820 Ada Kuzeyi Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çeltikçi, Sanayi, Ulukapı, Karaöz ve Demirciler Mahalleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

9. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aksaz, Doğançam, Seydiler, Karacalar ve Kızılağaç Mahallesi D-400 Karayolu Çevresi 1/1.000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10. Antalya İli, Manavgat İlçesi Yayla Mahallesi 1943 Ada 8 ve 9 Parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11. Antalya İli-Manavgat İlçesi- Sülek Mahallesi 109 Ada 9 Parselde Sehven Yapılan Teknik Hatanın Giderilmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.