MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

02.07.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.07.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1-Boğaz Otel Sahilinde deniz tarafı açık alana kurulacak karavan alanı için ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2-Side Nar Beach Plajları Kafeteryalarında uygulanacak fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3-Manavgat İlçesi, Aksaz, Doğançam, Seydiler, Kızılağaç ve Karacalar Mahalleri D-400 Karayolu Çevresi 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

4-Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak olan Manavgat (Antalya) Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ada 9 Parsel ve 2029 Ada 1 Parsele ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.07.2020 tarih ve 10987 sayılı Kararı ile belirlenen "Koruma Alanı Sınırının" plana işlenmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

5-Manavgat (Antalya) Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ada 9 Parsel ve 2029 Ada 1 Parsele ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.07.2020 tarih ve 10987 sayılı Kararı ile belirlenen "Koruma Alanı Sınırının" plana işlenmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

6-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Emek Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 1878 Ada Batısı Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 1541 Ada 01 Parsel Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 250 Ada Güneyi Oyun Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 284 Ada 01 Parsel Batısı Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

10-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi 1820 Ada Kuzeyi Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11-Side’nin tarihi kentsel dokusunu ortaya çıkarabilmek, aynı zamanda yaşayan bir kentin en önemli unsuru olan aydınlatma elemanlarının aynı dili konuşabilmesi amacı ile bina cephe aydınlatma tasarım unsurları konusunun görüşülmesi.